سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مکنون

این جماعت همه بر نام تو غیرت دارند

همه از هجر تو ای دوست شکایت دارند

وقت حرف است لذا جمله به دنبال تواند

زین سبب بر تو و کیش تو ارادت دارند

مسئله بودن و نابودی آدم برفی است

همه در حل همین مسئله حیرت دارند

دل نداریم خوش از اینهمه روبه صفتی

وقت وقتش که بیاید همه قیمت دارند

«سعدیا مرد نکونام نمی رد هرگز»

مردگانند که از مرگ شکایت دارند

مشکل از حافظ و سعدی و من و بیدل نیست

همه با قافیه ی عشق مصیبت دارند


نوشته شده در جمعه 89/2/17ساعت 7:35 صبح توسط متین| نظرات ( ) |