مکنون

دل درون سینه ی بی تاب من مستور شد

مرغ احساسم پرید از آشیان و دور شد

چشمه ی جوشان شعرم را که یادت هست ، هان؟

مطلعش چشمان نازت بود... رفتی ... ، کور شد

 

#بداهه ??


نوشته شده در یکشنبه 101/2/18ساعت 5:3 عصر توسط متین| نظرات ( ) |

چه دردی دارد اینکه در دلت داغی نهان داری

 ولی لبخند برلب اشتیاق دلبری شیرین درونت می کشد شعله

 و خوشحالی از اینکه در کنار غصه ها حالا دلت دلدادگی دارد

و گرچه در خیال اما امیدی تا سرای زندگی دارد و ناگه ...

 

و ناگه می رمد سقف خیالت روی آن کاشانه ی نو رسته و ویرانه می آید به روی آرزوهایت ...

منم آن ارگ بم در زیر آوار جدایی ها

 که هرگز هیچکس سر در نمی آرد

کدامین چشم شور و نحس اینگونه نظر زد آشیانم را

و بر هم ریخت حال و روزگارم را

چه دردی دارد این قصه.

  #متین


نوشته شده در دوشنبه 100/11/11ساعت 6:0 صبح توسط متین| نظرات ( ) |

کند اگر که خیالت زخاطرم گذری

خوش است هر چه بجز خود ز خاطرم ببری

تو یوسفی و زلیخا من، ارچه از سر عشق

هزار پیرهن من ز پشت سر بدری

تویی که حضرت لیلی منم خدای جنون

چه ناز از تو کشم یا تو ناز من بخری

بیا برس به تمنای قلب خسته ی من

بس است اینهمه دوری بس است دربدری

جهان پر است زقابیل و کینه ی ابلیس

و اولین غم عالم، غم پدر پسری

برای اینهمه فرزند خسته جان برگرد

تو مثل حضرت حیدر برای ما پدری

 


نوشته شده در شنبه 100/9/27ساعت 7:1 عصر توسط متین| نظرات ( ) |

کسی خبر زمن و این دل خراب ندارد

منی که زندگی ام جز کمی عذاب ندارد

تمام هستی خود را فدای روی تو کردم

کسی که هیچ ندارد غم از حساب ندارد

فدایی تو و روی تو گر شوم چه ملالی

فدایی تو دگر ، ترسِ از عتاب ندارد

تمام روز من آشفتگی و در دل شبها

دو چشم من زخیال رخ تو خواب ندارد

شبیه بارش باران سرشک از سر چشمم

چنین مطار مداوم ، سر سحاب ندارد

شکسته است مکرر دلم زدوری رویت

ببخش عکس تو بر دل اگر که قاب ندارد

 

بیا و یادی از این کشته فراق خودت کن

مگر که فاتحه بر کشتگان صواب ندارد


نوشته شده در شنبه 100/2/4ساعت 10:50 صبح توسط متین| نظرات ( ) |

چه دردی دارد این دلتنگی قداره بند من

که می داند تو هستی چند کوچه آنطرف تر

بعد می بندد سر راه گلویم را

و صد گزمه نخواهد شد حریف این گریبانگیر زخمی 

عاشق گردن کش در حسرت دیدار تو مانده 

چه دردی دارد این دلتنگی نامرد

 

دلم تنگ است 

می فهمی؟

 

# بداهه

 


نوشته شده در شنبه 100/1/21ساعت 12:7 عصر توسط متین| نظرات ( ) |